Optiomi on vuonna 1996 toimintansa aloittanut arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö.


Optiomi
Bulevardi 14 A30
00120 Helsinki
puhelin +358 9 686 9250
sähköposti optiomi(at)optiomi.fi